Nawigacja

Dołącz do nas i zgłoś placówkę.

Weź udział w nowatorskim programie.

Zorganizuj super ferie zimowe 2019 i wygraj nagrodę.

ZGŁOŚ SIĘ

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

Aby odnajdywać się i poruszać bezpiecznie w świecie nowych technologii, potrzebne są nam pewne drogowskazy – wartości, którymi się kierujemy.

To one określają, jak postępujemy i w jaki sposób traktujemy innych, będąc zarówno online, jak i offline. Zasady te powinny iść w parze z kompetencjami cyfrowymi, zwłaszcza jeśli chcemy zapewnić bezpieczne, zdrowe i szczęśliwe życie przyszłym pokoleniom. Dlatego uczestnicy i uczestniczki naszego programu mogą w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, korzystając z nich w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

„Razem nauczyliśmy się czegoś bardzo pozytywnego – czym jest zrozumienie okazywane innym ludziom i jak im pomagać” - Uczestnik zajęć ze Szkoły Podstawowej Nr 234 im. Juliana Tuwima.

W czasie ferii zimowych 2019 uczestniczące w programie placówki z całej Polski – szkoły, biblioteki, ośrodki kultury – zorganizują zajęcia dla młodzieży z klas 6 i 7, a następnie przez 6 tygodni uczniowie będą samodzielnie realizować wybrane przez siebie projekty społeczne.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Projekt MĄDRZY CYFROWI ruszył w formie pilotażowej w czerwcu 2018, a zimą 2019 obejmie swoim zasięgiem kilkaset placówek z całego kraju.

Uczniowie i uczennice mogą w kreatywny, ale przede wszystkim wartościowy sposób spędzić czas w okresie wolnym od zajęć szkolnych.

Nauczyciele, bibliotekarze, edukatorzy zostają specjalnie przeszkoleni w zakresie nauczania wartości, jak i kształcenia kompetencji cyfrowych.

Dzięki programowi również rodzice przekonują się, że za pomocą tabletu, smartfona czy komputera, ich dzieci naprawdę mogą zrobić dużo dobrego.

„W dobie informatyzacji i sztucznej inteligencji ważne jest przekonanie młodych ludzi do tego, że zarówno w życiu realnym, jak i wirtualnym warto i należy być człowiekiem uczciwym, odpowiedzialnym, odważnym, a przede wszystkim mądrym” – mówi o projekcie Irena Koźmińska, prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”.

Wartości są potrzebne w świecie online i offline

Patronat Honorowy:

Partnerzy:

Patroni medialni:

Wspierają nas:

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie

Jacek Królikowski Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Dr Teresa Jadczak–Szumiło Psycholog, pedagog, ITEM – Centrum Psychologiczne

Dr Marek Kaczmarzyk Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Jacek Pyżalski Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Jędrzej Witkowski Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dr Dominik Batorski ICM Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek Dyrektor, Google Poland

Verónica Gebhardt Google for Education

Zespół Merytoryczny:

Bożena Będzińska-Wosik Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, edukatorka, moderatorka WDN, współinicjatorka „Budzącej się szkoły”

Agnieszka Bilska Superbelferka RP, nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E. Dembowskiego w Gliwicach; laureatka Pearson ELT Teacher Award 2017

Małgorzata Chojecka Koordynatorka kursów online Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”

Małgorzata Rycharska Ekspertka z dziedziny projektowania usług cyfrowych, coach design thinking

Agnieszka Szczurek Socjolog, pedagog, przedstawicielka Ośrodka Ewaluacji

Wioletta Szwebs Nauczycielka matematyki i informatyki, członkini Mistrzów Kodowania, innowatorka w zakresie TIK

Sylwia Żółkiewska Ekspertka w dziedzinie aplikacji mobilnych dla kultury i edukacji, projektantka, menedżerka kreatywna

Komitet Sterujący:

Irena Koźmińska Prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”

Beata Dubiel-Stawska Członkini Zarządu Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”

Filip Katner Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej, członek zespołu Uchodźcy.info

Koordynacja projektu:

Marek Baranowski

Joanna Górska

Agata Grabiec