Nawigacja

Instrukcja 5 kroków

Krok 0

Zapoznaj się z Regulaminem Programu MC

Krok 1

Zgłoś swoją placówkę - szkołę, bibliotekę lub ośrodek kultury przez formularz

Krok 2

Oszacuj koszty związane z zapewnieniem uczestnikom Programu MC miejsca i opieki na czas zajęć warsztatowych w placówce i w razie potrzeby zapewnij sobie finansowanie (z samorządów lub innych źródeł). Zorganizuj uczestnikom dostęp do komputerów i internetu w czasie pięciodniowych zajęć warsztatowych lub zajęć w formacie „lekcyjnym” (po półtorej godziny). Z jednego komputera mogą korzystać dwie lub trzy osoby.

Krok 3

Pozyskaj edukatorów – entuzjastów, którzy poprowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami, a następnie przeprowadzą z nimi trzy spotkania w trakcie 6-tygodniowej samodzielnej realizacji przez uczniów projektów społecznych. Prowadzący nie muszą być ekspertami w zakresie narzędzi cyfrowych! Grupę 15-20 uczniów może prowadzić jeden lub dwóch Prowadzących (decyzja należy do placówki).

Krok 4

Zaprosić młodzież do uczestnictwa w Programie MC i stworzyć minimum 1 grupę uczestników (sugerujemy 15 - 20 osób w grupie).

Krok 5

Przejść kurs on-line przygotowujący do prowadzenia zajęć dostępny pod adresem https://kurs.madrzycyfrowi.pl/wp/ i zapoznać się z materiałami projektowymi. Celem kursu jest zapoznanie się z Programem MĄDRZY CYFROWI oraz przygotowanie do prowadzenia warsztatów z młodzieżą i późniejszego wsparcia w trakcie samodzielnej pracy młodzieży nad realizacją obmyślonego przez nich projektu społecznego. Zajęcia warsztatowe mogą być prowadzone w zależności od Twoich potrzeb i możliwości:

  • przez 5 kolejnych dni
  • w trakcie 12 spotkań
  • w wariancie mieszanym
Scenariusze i inne materiały dostępne online możesz wykorzystać w każdym wybranym przez Ciebie formacie zajęć. Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: kontakt@madrzycyfrowi.pl