Nawigacja

Często zadawane pytania

Kurs przygotowujący do prowadzenia programu

Jakie są wymagania sprzętowe dla uczestników kursu tworzenia koncepcji z użyciem narzędzi cyfrowych?

Dostęp do komputera i internetu.

Jak można korzystać z kursu tworzenia koncepcji z użyciem narzędzi cyfrowych? Ile trwa? Czy trzeba go przejść w określonym czasie?

Zapoznanie się z zaproponowanymi narzędziami wymaga ok. 10 godzin. Dostęp do kursu jest bezterminowy, ale należy się z nim zapoznać przed rozpoczęciem zajęć z uczniami.

Czy kursy o nauczaniu wartości i o tworzeniu koncepcji z użyciem narzędzi cyfrowych są na zaliczenie? Czy jest test?

Kurs o nauczaniu wartości zawiera mechanizm oceny bieżącej pracy uczestnika wraz z informacja zwrotną od Moderatora, jak wykonać daną pracę, by uzyskać wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć z uczniami nt. wartości. Kurs o tworzeniu koncepcji będzie samoobsługowy, bez testu czy oceny.

Jakie narzędzia cyfrowe trzeba będzie umieć obsługiwać?

Narzędzi cyfrowych nie trzeba w pełni opanowywać, tylko wiedzieć do czego służą i zaproponować je uczniom w odpowiednim momencie zajęć. Uczniowie, którzy zainteresują się danym narzędziem, sami je opanują w celu wykorzystywania w projekcie.

Przykładowe narzędzia:

 • Dokumenty Google – umożliwiają wspólną pracę na dokumentach;
 • Canva – służy do tworzenia atrakcyjnych plakatów, ilustracji i infografik;
 • Padlet – tablica online, która pozwala na zespołowe gromadzenie informacji, segregowanie ich, przeprowadzanie głosowań;
 • Pixlr – program online do tworzenia grafik;
 • Thinglink – umożliwia stworzenie interaktywnego plakatu.

A w czasie samodzielnej pracy zespołów nad wprowadzeniem zmiany społecznej w życie proponujemy wybranie dodatkowych narzędzi spośród poniższych:

 • Google Keep – ułatwia wspólną pracę, rysowanie i tworzenie notatek;
 • Kahoot – pozwala na przeprowadzenie głosowania w formie zabawy, zbieranie informacji zwrotnej od odbiorców lub publiczności;
 • Formularze Google – umożliwia stworzenie ankiety, zebranie opinii, uzyskanie informacji zwrotnej od odbiorców pomysłu na zmianę;
 • Pixabay – zawiera bazę bezpłatnych grafik i zdjęć, które przydadzą się do prezentacji i promocji pomysłu;
 • FilmoraGo – służy do szybkiego montowana filmów na smartfonie i tablecie;
 • 3D Bear AR – pozwala na tworzenie wizualizacji modeli 3d w rozszerzonej rzeczywistości;
 • Toontastic – umożliwia szybkie tworzenie filmu animowanego prezentującego lub promującego pomysł na zmianę;
 • Tinkercard – umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli urządzenia, przedmiotu, przestrzeni związanej z pomysłem na zmianę.

Rekrutacja uczniów

Czy będą oficjalne materiały dla rodziców? Coś, co podniesie wiarygodność programu, przekona rodziców do zgody na udział dzieci.

Tak, Fundacja przygotowała krótką informację dołączoną do prośby o zgodę na udział i wykorzystanie wizerunku ucznia. Udostępnimy ją w materiałach do pobrania.

Czy można uczniów mieszać wiekowo? Czy w projekcie mogą wziąć udział dzieci z klas 5? Co z dziećmi z klasy 7, która po wakacjach będą już w 8?

W jednej grupie mogą być uczniowie w różnym wieku, którzy ukończyli zarówno 6, jak i 7 klasę. W szczególnych przypadkach, gdy w placówce nie uda się stworzyć grup/grupy złożonych/złożonej z 15 uczniów klas 6 i 7, można dokooptować uczniów, którzy ukończyli 5 klasę.

Czy będą oficjalne materiały typu plakat? Czy będą jakieś gadżety (typu przypinka) dla dzieci?

Przypinkę i silikonową bransoletkę z logotypem projektu dla każdego ucznia, plakaty dla placówki z logo projektu Fundacja prześle po otrzymaniu informacji o liczbie zrekrutowanych uczniów.


Zajęcia z uczniami

Jaka powinna być długość spotkań z młodzieżą?

Zalecamy, by Program MC przeprowadzić w formacie warsztatowym: pięć godzin lekcyjnych w pięć dni oraz trzy spotkania po półtorej godziny w trakcie prac nad projektem społecznym. Zaznaczamy jednak, że materiały projektowe oraz regulamin są elastyczne pod względem organizacji czasowej. Możesz poprowadzić Program MC w trakcie roku szkolnego, na zajęciach szkolnych. Ponadto czas, jaki uczniowie przeznaczą na realizację swoich projektów społecznych, zależy od nich.

Co, jak grupa się rozsypie? Co, jeżeli nie wszystkie dzieci będą mogły brać udział w zajęciach każdego dnia?

Nie poddawać się! Można ew. próbować kontynuować z mniejszą grupą lub doprosić chętnych uczniów z innych klas/innej placówki.

Czy Fundacja zapewnia wsparcie podczas pilotażu? Jakie?

Fundacja będzie w miarę możliwości szybko reagować na zgłaszane telefonicznie i mailowo problemy i potrzeby Placówek. Moderatorki kursu nauczania wartości będą służyć pomocą w trakcie kursu i podczas pełnienia dyżurów do końca sierpnia.

Co z posiłkami, wodą, ubezpieczeniem, transportem dzieci na zajęcia?

Oczekujemy, że sprawami organizacyjnymi, w tym wymienionymi powyżej, zajmie się Dyrekcja placówki. Fundacja pokryje uzgodnione z nią wcześniej mailowo koszty (informacje dot. sposobu rozliczenia prześlemy do Dyrekcji).


Współpraca z prowadzącymi i dyrekcją

Jakie dokumenty, sposób raportowania będzie wymagany?

Opracowane zostaną krótkie ankiety online do wypełnienia:

 • po każdym dniu i po zakończeniu 5- dniowych zajęć z uczniami
 • po 6-tygodniowym cyklu pracy młodzieży na jesieni nad projektami społecznymi
 • po prezentacji projektów społecznych przez uczniów

Codzienna lista obecności.

Czy przewidziane jest wynagrodzenie dla Prowadzących?

Nie, Prowadzący organizują finansowanie Programu MC we własnym zakresie.

Na czym polega udział dyrektorów w projekcie?

Fundacja prosi dyrektorów placówek o przyjęcie na siebie następujących zadań:

 • powiadomienie kuratorium o organizacji półkolonii na 15 dni przed rozpoczęciem zajęć
 • organizacja wyżywienia
 • organizacja transportu
 • zapewnienie dostępu do sali informatycznej wraz z wyposażeniem (komputery, internet)
 • wzięcie udziału w ankiecie ewaluacyjnej on-line podsumowującej pilotaż

Przypominamy wykaz obowiązkowych czynności/dokumentów:

 • Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty. https://wypoczynek.men.gov.pl/
 • Lista uczestników (Pesel, adres zamieszkania, nr tel. do rodziców).
 • Rejestr wypadków na półkoloniach, karta zgłoszenia wypadku uczestnika półkolonii.
 • Rejestr udzielonej pomocy medycznej.
 • Poświadczenia kwalifikacji kierownika.
 • Zaświadczenia dyrektora o kwalifikacjach nauczycieli.
 • Oświadczenia nauczycieli o niekaralności.
 • Zakres obowiązków wychowawców półkolonii.
 • Regulamin półkolonii.
 • Program półkolonii.
 • Ramowy plan dnia.
 • Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników.
 • Zeszyt kontroli.
 • Dzienniki zajęć.