Nawigacja

Korzyści uczestnictwa w Programie MC

Korzyści dla uczniów

Podniesienie kompetencji moralnych i społecznych.

Sprawne i bezpiecznie korzystanie z nowych technologii oraz internetu.

Poznanie metody myślenia projektowego (Design Thinking), ułatwiającej samodzielną realizację projektów społecznych.

Rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, refleksji, przedsiębiorczości czy współpracy i rozwiązywania problemów w grupie.

Rozwinięcie kreatywności, innowacyjności, samodzielności i odpowiedzialności społecznej.

Rozszerzenie wiedzy o świecie.

Zaangażowanie w zmienianie świata na lepsze z pomocą narzędzi cyfrowych.

Korzyści dla edukatorów

Wsparcie w zakresie nauczania wartości moralnych, wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz przeszkolenie w wykorzystaniu nowego narzędzia rozwiązywania problemów, myślenia projektowego (Design Thinking).

Zdobycie nowych doświadczeń i certyfikatów.

Korzyści dla placówek

Wsparcie w realizacji podstawy programowej MEN zgodnie z Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 dzięki zapewnieniu uczniom ciekawych zajęć, rozwijających kompetencję kluczowe oraz wprowadzeniu programu wychowawczego.

Aktywność i nowatorskie podejście w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych.

Lepsze przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie.

Zaszczepienie kultury wartości.

Więcej młodzieży, przychodzącej do bibliotek i domów kultury, po odkryciu, że można tam ciekawie spędzać czas z innymi jednocześnie ucząc się nowych rzeczy.